Participa

Sir[a] va ser constituïda gràcies a la feina de moltes persones voluntàries que van creure i continuen creient en el nostre projecte. Gràcies a aquest esforç, des del 2011, hem estat capaços d’acompanyar més de 850 processos de rehabilitació de persones afectades per la violència política, i elaborat més de 300 informes pericials com a instruments de defensa i denúncia.

Els qui fem Sir[a] sabem de la importància de continuar atenent les persones que pateixen vulneracions de Drets Humans. Creus en la nostra feina i t’agradaria col·laborar amb el nostre equip?

Una xarxa de col·laboració

El nostre objectiu és facilitar l’accés al terreny de l’atenció terapèutica i de l’acompanyament psicojurídic i social, a aquelles persones motivades per la defensa dels Drets Humans, i la rehabilitació de les supervivents de violència, en particular.

Al costat de les persones implicades, busquem consolidar una xarxa que acompanyi, vigili i participi del treball i la missió del Centre Sir[a]; alhora que també impulsi, defensi i proposi iniciatives.

Si creus en la missió del Centre Sir[a] i concordes amb els seus valorspots col·laborar amb nosaltres des de l’àrea que més s’adeqüi a la teva formació o interessos:

Investigació

Recerca Treball teòric i aplicat en relació amb la violència i les seves conseqüències

Àrea Jurídica

Processos penals, de denúncia o defensa, en relació a casos d' agressió, maltractaments, o bé violència institucional

Comunicació

Incidència. Comunicació amb enfocament psicosocial. Nous llenguatges

Atenció terapèutica

Atenció terapèutica Atenció especialitzada a supervivents d'experiències de trauma, crisi o dol

Protocols d'Istanbul i informes

Elaboració d'informes d'impactes i Protocols d'Istanbul

Àrea Mèdica

Treball forense Suport en l'elaboració de Protocols d'Istanbul i informes d'impactes

Col·labora amb nosaltres